SV 2018-11 Voortgang vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-11 van Tom de Kleer (VVD) over voortgang vrij liggend fietspad Zevenhovenseweg. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 juni 2018 te beantwoorden. Op 13 juni 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top