SV 2018-10 Huur Gemeentewerf Schoterhoek (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-10 van Quinten van Dobben (VVD) over huur gemeentewerf Schoterhoek 30/10a. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 31 mei 2018 te beantwoorden. Op 23 mei 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top