SV 2018-09 Winkelontwikkelingen Ter Aar Oost (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-09 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over winkelontwikkelingen in Ter Aar Oost. Aan B&W het verzoek om de vragen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 22 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top