SV 2018-07 Actieplan laaggeletterdheid (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-07 van Pien Schrama en Joke van Boxtel (Natuurlijk Nieuwkoop) over het Actieplan Laaggeletterdheid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 11 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top