SV 2018-06 Beschut werk vs aantal werkplekken (Fractie Mur) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-06 van Leen Mur (fractie Mur) over beschut werk versus aantal werkplekken. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top