SV 2018-03 Ontwikkelingen Oostkanaalweg 44 en toezeggingen aan inspreker MR I 18-1 (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-03 van Berry Dors (NN) over de ontwikkelingen aan de Oostkanaalweg 44 en de toezeggingen van de wethouder aan de inspreker van de meningsvormende raad I van 18 januari 2018. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 maart 2018 te beantwoorden. Op 21 februari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top