SV 2017-29 Vervolgvragen beschermde bomenlijst met geriefbosjes en houtopstanden (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Nicolette Oosterhof en Nick Draper (CDA) over vervolgvragen beschermde bomenlijst met geriefbosjes en houtopstanden. Dit is een vervolg op de reactie op schriftelijke vragen 2017-21. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 januari 2018 te beantwoorden. Op 10 januari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

Top