SV 2017-23 Toekomst van de locatie Het Koetshuis (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Arie van Wijk (CDA) over de toekomst van de locatie Het Koetshuis. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 24 november 2017 te beantwoorden. Op 21 november 2017 is de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top