SV 2017-21 Uitbreiding beschermende bomenlijst met houtopstanden als geriefbosjes (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Nick Draper en Nicolette Oosterhof (CDA) over uitbreiding beschermde bomenlijst met houtopstanden als geriefbosjes. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 11 november 2017 te beantwoorden.
Op 14 november 2017 heeft B&W de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top