SV 2017-20 Bedrijventerrein aan de Van Wassenaerstraat (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) over het bedrijventerrein aan de Van Wassenaerstraat. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 8 november 2017 te beantwoorden.
Op 7 november 2017 is de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top