SV 2017-18 Verkeerssituatie bij de vernieuwde W.P. Speelmanweg in Nieuwveen (NN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over de verkeerssituatie bij de vernieuwde W.P. Speelmanweg in Nieuwveen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 1 november 2017 te beantwoorden.
Op 14 november 2017 heeft B&W de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top