SV 2017-17 Locatie en informatieverstrekking inloopbijeenkomsten (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Tom de Kleer (VVD) over 'locatie en informatieverstrekking inloopbijeenkomsten'. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 21 oktober 2017 te beantwoorden. Op 25 oktober 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top