SV 2017-13 Voorgenomen bomenkap aan Klinkhamer in Nieuwkoop (SGP-ChristenUnie) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) over 'voorgenomen bomenkap aan Klinkhamer in Nieuwkoop'. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 20 september 2017 te beantwoorden. Op 14 september 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top