SV 2017-09 Groengehalte van voetpaden (SBN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Leen Mur (SBN) over het groengehalte van voetpaden. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 29 juni 2017 te beantwoorden.  Op 28 juni 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top