SV 2017-07 Nieuwe inrichting Oostkanaalweg (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Tom de Kleer (VVD) over de nieuwe inrichting van de Oostkanaalweg. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 mei 2017 te beantwoorden. 

Op 17 mei 2017 is de reactie van B&W bij de griffie ter verspreiding aangeleverd.

Top