SV 2017-03 Gladheid in tunnel onder N231 (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Arie van Wijk (CDA) over de gladheid in de fiets- en voetgangerstunnelverbinding tussen de Kennedylaan en Buytewech onder de N231. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 22 maart 2017 te beantwoorden. Op 14 maart 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top