SV 2016-20 Opheffen bouwstop Oostkanaalweg 44b (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Kees Hagenaars (MPN-PN) over opheffen bouwstop Oostkanaalweg 44b in Ter Aar. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 oktober 2016 te beantwoorden. Op 20 september 2016 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top