SV 2016-08 Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang (MPN-PN en VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Pien Schrama (MPN-PN) en Quinten van Dobben (VVD) over het voorgenomen besluit van B&W t.a.v. peuterspeelzaalwerk en kleuteropvang. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 april 2016 te beantwoorden. Op 20 april 2016 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top