SV 2016-07 De individuele studietoelage voor studenten met een beperking (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Donja Kooman en Paul Platen (VVD) over de individuele studietoelage voor studenten met een beperking. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 22 april 2016 te beantwoorden. Op 20 april 2016 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top