SV 2015-21 Sociale woningbouw (SBN) (x)

Hieronder de schriftelijke vragen van Leen Mur (SBN) over sociale woningbouw. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 10 december 2015 te beantwoorden.

Op 3 december 2015 heeft Leen Mur deze vragen aangehouden. Hij heeft gezien voorinformatie van wethouder Pietersen m.b.t. het rapport inz woningbehoefte onderzoek voorlopig geen behoefte aan antwoorden. Hij wacht het rapport af en zal dan beoordelen of daar afdoende informatie in staat om de doelstelling die hij had met zijn vragen te realiseren.

Oorspronkelijk was er een vraag over Status Landgoed Nieuwveen van SBN met nummer: "SV 2015-21", maar deze vraag is door de indiener ingetrokken.

Te downloaden:

Top