SV 2015-20 Instrument omgevingsvisie (SBN)(a)

Hieronder de schriftelijke vraag van Lizet Keijzers (SBN) over het instrument omgevingsvisie in relatie tot sectorale ruimtelijke visies. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 november 2015 te beantwoorden.

Op 24 november 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top