SV 2015-18 Herijking subsidiebeleid (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Pien Schrama (MPN-PN) over het proces van herijking subsidiebeleid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 8 november 2015 te beantwoorden.

Op 29 oktober 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top