SV 2015-17 Deelname aan de Nationale Groencompetitie 2016 (VVD) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Paul Platen (VVD) over deelname van Nieuwkoop aan de Nationale Groencompetitie 2016. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 28 oktober 2015 te beantwoorden.

Op 22 oktober 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top