SV 2015-15 Heg bij ijsclub bij Papenveer (D66)(a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Martin Hoekstra (D66) over de heg bij de ijsclub bij Papenveer. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 26 september 2015 te beantwoorden.

Op 23 september 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top