SV 2015-12 Dijkversterking en speeltuinvereniging (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Berry Dors (MPN-PN) over de speeltuinvereniging in Nieuwkoop in relatie tot de dijkversterking. Aan B&W het verzoek om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden maar uiterlijk 26 juni 2015.

Op 17 juni heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top