SV 2015-09 Ter Aar vernieuwd verbonden (VVD) (a)

Bijgevoegd de schriftelijke vragen van de VVD-fractie naar aanleiding van een in afschrift ontvangen brief van voetbalvereniging TAVV inzake Ter Aar Vernieuwd Verbonden (eveneens bijgevoegd). Bij de vragen is het dringende verzoek van de VVD-fractie aan het College opgenomen om de antwoorden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien dagen te geven.

Op 11 maart heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top