SV 2015-08 Schilkkade bouwplan (SBN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Lizet Keijzers (SBN) over het bouwplan Schilkkade. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 6 maart 2015 te beantwoorden.

Op 11 maart heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top