SV 2015-07 Begeleiden van statushouders (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Pien Schrama en Joke van Boxtel (MPN-PN) over de begeleiding van statushouders. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 6 maart 2015 te beantwoorden.

Op 11 maart heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

De brief van B&W waar het over gaat is nummer 087.

Top