SV 2015-06 Informatie ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Jan Tersteeg (MPN-PN) met een verzoek om informatie ter voorbereiding op besluitvorming over Visie Greenport Aalsmeer. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 28 februari 2015 te beantwoorden.

Op 2 maart heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top