SV 2015-05 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (D66) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Martin Hoekstra (D66) over het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Aan B&W het verzoek om de vragen voor 25 februari 2015 te beantwoorden.

Op 20 februari heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen

Top