SV 2015-01 Aanvullende vragen subsidiebeschikkingen 2015 (MPN-PN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van Pien Schrama en Joke van Boxtel (MPN-PN) met aanvullende vragen over subsidiebeschikkingen 2015 (aanvullend op de schriftelijke vragen 2014-18 van de VVD over subsidiebeschikkingen). Aan B&W het verzoek om de vragen voor  4 februari 2015 te beantwoorden.

Op 22 januari 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top