SV 2014-17 Wateroverlast Schilkerweg (CDA) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van raadslid Kees Egberts (CDA) over wateroverlast Schilkerweg. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 17 januari 2015 te beantwoorden.

Op 15 januari 2015 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top