SV 2014-15 Stage- en werkervaringsplaatsen (SGP-CU) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van raadslid Elias van Belzen en fractieassistent Laurens Verduijn (SGP-CU) over stage- en werkervaringsplekken. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 19 december 2014 te beantwoorden.

Op 17 december 2014 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top