SV 2014-13 Status 'Koetshuisplannen' van Woningstichting Nieuwkoop (SBN) (a)

Hieronder de schriftelijke vragen van raadslid Janine Wahl (SBN) over de status van de 'Koetshuisplannen' van Woningstichting Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen voor 10 december 2014 te beantwoorden.

Op 3 december 2014 heeft de griffie de reactie van B&W ontvangen.

Top