Status gebiedspartijen - uitvoering motie (schriftelijke vragen nr. 2007-17)

Bijgevoegd vindt u de vragen van de heer Smit (CDA) en de reactie inclusief bijlage daarop door het college van B&W.
De beantwoording is vastgesteld in de laatste B&W van het oude jaar, de griffie heeft de reactie op 7 januari 2008 per mail ontvangen.
Top