Schriftelijke vraag 2014-04 Woningbouwaanvraag bij de Zevensprong (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2014-04 over de woningbouwaanvraag bij de Zevensprong van raadslid Marco Oehlenschläger (D66).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 3 april 2014 te beantwoorden. Op 20 maart 2014 heeft B&W de reactie bij de griffie aangeleverd.

Top