Schriftelijke vraag 2014-03 Onwikkelingen Buytewech Oost (PN en MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2014-03 over ontwikkelingen in Buytewech Oost van raadslid Berry Dors (PN, mede namens MPN).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 12 maart 2014 te beantwoorden.

Op 26 maart 2014 heeft B&W de reactie bij de griffie aangeleverd.

Top