Schriftelijke vraag 2013-21 Fietsersoversteekplaats Elleboogvaart (CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-21 over de fietersoversteekplaats Churchilllaan - Elleboogvaart van Arie van Wijk (CDA).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 30 januari 2014 te beantwoorden. Op 12 februari 2014 heeft B&W de reactie bij de griffie aangeleverd.

Top