Schriftelijke vraag 2013-20 Kavelverkoop bij De Verwondering (OLN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-20 over kavelverkoop bij De Verwondering van raadslid Leen Mur (OLN).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 29 januari 2014 te beantwoorden. Op 23 januari is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

Top