Schriftelijke vraag 2013-19 procedure van het regionale beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland (PN MPN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-19 over procedure van het regionale beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland (PN MPN) van raadsleden Joke van Boxtel (PN) en Pien Schrama (MPN).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 15 januari 2014 te beantwoorden.

Op 9 januari 2014 heeft B&W de reactie aangeleverd.

Top