Schriftelijke vraag 2013-18 stedenbouwkundig plan Schoterhoek II (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-18 over stedenbouwkundig plan Schoterhoek II van raadslid Marco Oehlenschläger (D66).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 11 januari 2014 te beantwoorden.

Op 15 januari 2014 heeft B&W de reactie aangeleverd.

Top