Schriftelijke vraag 2013-17 verkoop grond naast gezondheidscentrum Nieuwveen vervolg (OLN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-17 over verkoop grond naast gezondheidscentrum in Nieuwveen van raadslid Leen Mur (OLN).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 1 januari 2014 te beantwoorden.

B&W heeft op 19 december 2013 de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top