Schriftelijke vraag 2013-16 Geluidsnorm Buytewech Oost (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-16  over de geluidsnorm Buytewech Oost van raadslid Martin Hoekstra (D66).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 30 november 2013 te beantwoorden.

B&W heeft op 18 december 2013 de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top