Schriftelijke vraag 2013-15 Inzameling kunststofverpakkingsafval (VVD) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-15 over inzameling kunststofverpakkingsafval van raadslid Paul Platen.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 27 november 2013 te beantwoorden.
De reactie van B&W is op 13 november 2013 bij de griffie aangeleverd.

Top