Schriftelijke vraag 2013-14 verkoop grond naast gezondheidscentrum Nieuwveen (OLN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-14 over verkoop grond naast het gezondheidscentrum Nieuwveen van raadslid Leen Mur.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 20 november 2013 te beantwoorden.
De reactie van B&W is 13 november bij de griffie aangeleverd.

Top