Schriftelijke vraag 2013-13 brandweerauto Nieuwveen (OLN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-13 over brandweerauto 'one seven' in Nieuwveen van raadslid Leen Mur.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 6 november 2013 te beantwoorden. Op 30 oktober is de reactie op de vragen bij de griffie aangeleverd.

Top