Schriftelijke vraag 2013-11 handhaving in Noordse Buurt (PN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-11 over handhaving in Noordse Buurt van raadslid Kees Hagenaars.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 25 oktober 2013 te beantwoorden. Op 24 oktober is de reactie op de vragen bij de griffie aangeleverd.

Top