Schriftelijke vraag 2013-09 Petgaten (SBN VVD CDA) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen 2013-09 over de gevolgen van een project waarbij zudde en bagger in petgaten is gekomen van van de raadsleden Stef Leliveld, Jan Hardenberg en Marcel Brouwer.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 17 juli 2013 te beantwoorden. Op 16 juli 2013 heeft B&W de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Top