Schriftelijke vraag 2013-07 dagopvang in zorg (PN) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over dagopvang in de zorg van raadslid Joke van Boxtel.
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 16 mei 2013 te beantwoorden.

De reactie van B&W is op 8 mei aangeleverd bij de griffie.

Top