Schriftelijke vraag 2013-03 Ambulance aanrijdtijden Woerdense Verlaat (D66) (a)

Hierbij de schriftelijke vragen over zorgen om aanrijdtijden van ambulances in Woerdense Verlaat van Olga Jacobs en Martin Hoekstra (D66).
Aan B&W het verzoek om de vragen voor 3 april 2013 te beantwoorden. Na melding van latere beantwoording heeft B&W op 23 april de vragen beantwoord.

Top